Pogoji poslovanja

CENE

  • Na vse navedene cene se obračuna DDV.
  • V primeru spremembe cen v času izvedbe naročila bo o tem naročnik pravočasno obveščen.
  • V cenah ni vključena postavitev logotipa/designa.
  • Splošna veljavnost ponudbe: 14 dni.

 

POGOJI PRODAJE

  • Minimalna višina naročila je 150,00€ + DDV.
  • Večina izdelkov je pakirana v enostavne oblike embalaže (PVC vrečka, kartonasta škatla itd.), na željo naročnika pa se lahko izdela posebno pakiranje, katerega strošek krije naročnik.
  • Zaloge se dnevno  spreminjajo, zato je pred naročilom potrebno preveriti zalogo. Možnost izvedbe naročila vam sporočimo ob prejemu naročila. V primeru, da so zaloge pošle vam bomo predlagali in poiskali ustrezno alternativo.
  • Reklamacije sprejemamo le v pisni obliki v roku 8 (osmih) dni po prejemu blaga. Blaga ne sprejemamo nazaj brez predhodnega soglasja in reklamacijskega zapisnika. Pri delni reklamaciji zapadejo v plačilo vse nereklamirane postavke računa. Podjetje In, d.o.o. lahko prevzema odgovornost le za dodelave, naročene in izvedene pri podjetju In, d.o.o. Za dodelave, ki niso bile izvedene pri podjetju In, d.o.o., reklamacije niso možne.
  • Za zamujena plačila zaračunavamo zakonske zamudne obresti. Naročeno in dobavljeno blago ostaja last IN, d.o.o. dokler ni v celoti plačano.
  • Vse spore iz te pogodbe bosta straniki reševali sporazumno. Če sporazuma ne bi mogli doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.