Način plačila

Plačilo predračuna ali računa se izvede na TRR podjetja In, d.o.o.,
odprt pri UniCredit banka Slovenija d.d.:
SI56 2900 0005 5486 573
SWIFT BACXSI22